Praktisk trin-for-trin gennemgang

HIP logo

CE-mærkning for iværksættere

Workshoppen giver dig en praktisk trin-for-trin gennemgang af CE-mærkningsprocessen og en grundlæggende forståelse for, hvorfor produkter skal CE-mærkes. Vi gennemgår den lovmæssige baggrund og praktiske anvisninger til at finde relevante direktiver og standarder. Du kommer også til at arbejde med at finde standarder, der skal bruges i CE-mærkningen af dine egne produkter.

Workshoppen giver dig overblik over:
  • Hvorfor produkter skal CE-mærkes (rejsepas/ansvar)
  • Direktiver og harmoniserede standarder
  • Kan jeg selv CE-mærke mit produkt?
  • Bemyndigede organer
  • Overensstemmelseserklæring og ansvar.
Målgruppe:

Workshoppens målgruppe er iværksættere, som gerne vil have en grundlæggende forståelse for, hvordan og hvorfor et produkt skal CE-mærkes.

Du møder:

Susan Redder Bruun, konsulent, Dansk Standard
Susan er uddannet MBA og har haft egen virksomhed i 20 år. Siden 2008 har fokus været på rådgivning af iværksættere og små- og mellemstore virksomheder. Hos Dansk Standard rådgiver hun SMV’er om strategisk anvendelse af standarder for at opnå vækst, underviser i CE-mærkning og holder oplæg om standarders betydning for forretningsudvikling og markedsadgang.

Jørgen Hagelund, senior konsulent, Dansk Standard
Jørgen er uddannet ingeniør og har en lang karriere i standardisering. Jørgen er Dansk Standards repræsentant i bestyrelsen for CEN - den europæiske standardiseringsorganisation. Med næsten 30 års erfaring med udvikling af standarder, rådgivning og undervisning er Jørgen en af de mest kompetente undervisere inden for standardiseringsområdet.

Tilmeld dig workshop